Foreningen er støttet fra mange sider og vi takker alle sponsorerne for deres utrættelige støtte.

Herudover har række enkeltpersoner valgt at sponsorerer den videre uddannelse for en række elever på Githabai Primary School. Siden 2006 er der blevet fundet sponsorer til at sende et nyt hold unge til uddannelse på 4.årig Secondary Schools hvert år – i alt til 35 unge. Heraf er pt. 17 dimmiteret, men da familierne er fattige og uden mulighed for at bidrage til en evt. videregående uddannelse har de unge fortsat brug for økonomisk støtte. 8 sponsorer støtter derfor videre til en videregående uddannelse max 4 år inden for ca. samme beløbsramme. 2 unge har fået nye sponsorer.

Foruden de nævnte sponsorer har en lang række foreninger, menighedsråd, medlemmer og velvillige enkelt personer bidraget med penge, effekter til containerne samt hjælp på utallige måder. En del midler er blevet samlet ind som honorar ved foredrags arrangementer, hvor foreningen er blevet indbudt til at vise billeder og berette om dens baggrund og projekter.

Tak til jer alle.

Sponsorer

Stor tak til Lions Club Præstø/ Fladså

liomspraest        

Stor tak til Lions Club Præstø/ Fladså,

som venligst har doneret det fulde beløb til indkøb af nødvendigt udstyr til åbningen af et laboratorie på Githabai Dispensary.

22-DSC01258-001.JPG

Laborartoriet vil være en stor forbedring i forbindelse med behandlingen af patienterne samt forbedre forholdene for klinikken.

Vi glæder os til at følge projektet.

 

Lions Club Præstø-Fladså

liomspraest

Vi har modtaget 5000kr fra Lions Club Pæstø/ Fladså til et håndvaske anlæg til brug for de 740 børn og 25 lærere på Githabai Primary School.
Stor tak til Lions

Lions Club Fuglebjerg

lions

September 2020. Lions Club Fuglebjerg har venligst doneret 4200,00dkr til indkøb af en bærbar computer til Githabai Dispensary.
Den gode nyhed blev modtaget med glæde og taknemmelighed både i Kenya og i Foreningen Githabais Venner.
Computeren vil lette Nurse Trizahs hverdag utroligt og derved sikre meget mere tid til patienterne

08/10-09 Donerede kr. 5.000 til indkøb af printer mm. til skolen.

Lions Club Fuglebjerg

lions

Februar. 2019: Donerede 8.000 kr til hjælp til opførelsen af en affaldsforbrænder til Githabais Dispensary (Sundhedsklinikken). 
Mange tak for den rundhåndede donation

Blomsteriet Fuglebjerg

Blomstrriet

23/10-2018 Donerede kr. 2.380 til hjælp til betrængte børn på Githabai.
Mange tak for en fin og hyggelig aften og den flotte donation.

Projektrådgivningen

01/09-09 Bevilligede midler til oplysningsprojekt i samarbejde med foreningen Øst Afrikas Venner.

Grundfoss

grundfos

25/11-09 Sponsorerede ny motor til vandpumpen ved Githabai Primary School.

Familien Bagge Christensen

23/02-09 Donerede kr. 3.000 til 20 skoleuniformer samt sko til 10 piger og 10 drenge.
19/04-10 Donerede kr. 3.000 til 20 skoleuniformer samt sko til 10 drenge og 10 pige.

Le Village Catalan (Frankrig) ved Erik Gundersen

Le Village Catalan 

01/09-09 Sponsorerede en uges ophold i Frankrig for 2 som gevinst ved lodtrækning på indgangsbilletten til oplysningsaften med James Kimani.
Aftenen afholdtes i samarbejde med foreningen Øst Afrikas Venner med tilskud fra Projektrådgivningen under DANIDA.

Hyllinge Skole

hyllinge    Hyllinge Skole

01/09-09 Donerede ved James kimanis besøg en del undervisningsinventar og udstyr til Githabai Primary School.

Lions Club Præstø/Fladså

liomspraest

25/8-2018 Donerede kr. 10.000 til hjælp til opførelsen af en affaldsforbrænder til Githabais Sundhedsklinik.
Mange tak for den rundhåndede donation.

Lions Club Suså

lionssusaa

29/09-09 President Frank Hagerup overrakte ved oplysningsaften i forbindelse med James Kimanis besøg kr. 5.000 til færdiggørelse af vandprojektet (pumpehuset).
06/12-10 Donerede kr. 19.000 til reparation af vandforsyningsanlægget på Githabai Primary School.
06/05-11 Donerede møbler og udstyr fra det årlige loppemarked til den nyopførte Githabai Sundhedsklinik.

Mellemfolkelig Samvirke

ms

01/02-11 Mellemfolkelig Samvirkes renoverings- og forsendelsespulje bevilligede midler til køb af en 40 fods container til forsendelse af undervisningsmidler og inventar til Githabai Primary School. Containeren ankom til skolen den 22/2-12. Sikken fest og glæde.
31/01-12 Gav forhåndstilsagn til indkøb og forsendelse af en 20 fods container med udstyr og inventar til Githabai Sundhedsklinik.

Rotary

rotarykoge

06/04-08 Donerede kr. 5.000 til afslutning af vandprojektet (vandkiosken) fra Køgeegnens afd.
09/02/10 Donerede kr. 3.000 af Rotary Fuglebjerg.

Lions Club Præstø-Fladså

liomspraest

22/10-07 Donerede kr. 58.000 til vandprojektet på Githabai Primary School.
15/11-11 Donerede i forbindelse med foreningens 30 års jubilæum kr. 6.000 til supplerende indkøb af lægeligt udstyr til Githabai Sundheds klinik.

Karrebæk Skole

Karrebæk Skole ved Flemming Fuglsang

15/05-07 Overrakte en gavecheck på kr. 12.000 – overskuddet kom fra en feature til fordel for vandprojektet på Githabai.
30/09-07 Donerede skolemøbler og inventar til Githabai Primary School ved skoleinspektør James Kimanis besøg.
30/09-07 Overrakte James Kimani en åben check på overskuddet fra skolefesten til gavn for børnene på Githabai.
15/03-12 Flemming Fuglsang og Band stiller sig til rådighed ved støttekoncert til fordel for projekter for børnene på Githabai.

Livingstone Safari

livingstone ved Karsten Mejlgård

17/05-05 Tilsagn om at støtte projekter på skolen til gengæld for besøg af danske rejsende.
Resulterede i tilgang af nye sponsorer og medlemmer.
22/10-07 Donerede kr. 20.000 til vandprojektet.
28/09-10 Donerede efter besøg på skolen 30 skoleuniformer samt sko til 15 drenge og 15 piger.
19/01-11 Donerede kr. 2.000 til et sikkert skab til opbevaring af computere, printer mm på skolen.

OIKOS Fonden

OIKOS Fonden

11/05-18 Stor tak til OIKOS Fonden ved Flemming Kramp – Sandved for donation af printer/scanner/kopimaskine til Githabai Dispensary.
Dette er en kæmpe lettelse for Nurse Triziah, som nu får frigivet tid til at tage sig endnu bedre af patienterne.