Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

Foreningen blev dannet i 2005 af Ulrik Petersens børn og familie med hjælp og inspiration fra venner og bekendte med det formål at støtte børn i Kenya, primært South Kinangop med skolen Githabai Primary School som centrum.
Vi har en direkte kontakt til skolen uden fordyrende mellemled og kostbar administration.

Skolen ligger på randen af Rift Valley ved Naivasha ca. 140 km fra hovedstaden Nairobi.
Skolen ligger i et landbrugsområde af små jordlodder, hvor der primært dyrkes grøntsager til videresalg og til at brødføde familierne.
Hovedafgrøderne er majs og kartofler. Lodderne er små og udpinte, så kårene er trange.
En del folk er aids-ramte, dødeligheden stor, og derfor må et stigende antal bedsteforældre tage sig af forældreløse børnebørn.
Her er der ikke råd til uddannelse.

Mangel på vand var tidligere et stort problem. 

Der opsamledes regnvand i tanke og damme i regntiden, men dette var slet ikke nok.
Vandet var af ringe kvalitet med sundhedsfarlige følger for børnene. 

Foreningen Githabais Venner arbejder i øjeblikket med 5 projekter:

  • Finde sponsorer til betrængte børns videreuddannelse på 4-årig Secondary School, samt sponsorer til max 4 års yderligere uddannelse for en ung, der har fuldført sponsoreret 4-årig Secondary School.
  • Finde midler/sponsorer til at hjælpe skolen med nødvendige forbedringer samt midler til indkøb af undervisningsmaterialer, skoleuniformer mm
  • Finde midler til supplerende indkøb og forbedringer af den nyetablerede Githabai Sundhedsklinik
  • Finde midler til vedligeholdelse og forbedringer af drikkevandprojektet efter genåbning af boring og etablering af vandforsyning til Githabai.
  • Projekterne udvikles i samarbejde med lokalbefolkningen og med Githabai Primary School som centrum.

Vandprojektet superviseres af ingeniør Catherine Wanjihia i samarbejde med vandkomiteen på Githabai.

Midler til projekterne søges bl.a. gennem bidrag fra foreninger, og virksomheder, samt gennem medlemskontingent, idet vor forening p.t. omfatter ca. 75 medlemmer.
Foreningen indsamler også ekstra midler ved at holde foredrag om foreningens baggrund samt virke for betrængte børn i Kenya.
Bemærk at alle midler går ubeskåret til vore projekter, idet alle medlemmer arbejder gratis.