Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KEBestyrelsens beretning for året 2020

Året 2020 har været et udfordrende år for foreningen præget af coronakrisen og dens følgevirkninger både i Danmark og i Kenya.

Der har blandt andet været indført strenge restriktioner, der har betydet skolelukninger af alle kenyanske skoler siden marts 2020. Restriktionerne har bevirket, at en stor del af befolkningen har mistet deres levebrød. Derudover har landet været præget af oversvømmelser og misvækst på grund af vedvarende regn i et halvt år. Disse forhold har også påvirket befolkningen på Githabai, hvor det har været en kamp for familierne at skaffe mad til blot et enkelt måltid om dagen.

Vi takker i den forbindelse for de mange bidrag til foreningens nødhjælpspulje for nødlidende familier og unge tilknyttet sponsorship programmet. Indsamlingen fortsætter, da nøden fortsat er stor på Githabai. 

Det er dog lykkedes i samarbejde med vore partnere at gennemføre de fleste igangværende projekter samt iværksætte nye tiltag affødt af situationen i Kenya såvel som i Danmark.

Det kenyanske samfund er gradvis ved at lette restriktionerne, herunder åbning af alle skoler og undervisningsinstitutioner, der har været lukket siden marts 2020.

Vi håber det bedste.

I 2020 har vi arbejdet med

  1. Sponsorships til videreuddannelse af børn og unge fra trange kår i samarbejde med Githabai Primary School Sponsorship Management Commitee.

 

  1. Samarbejde om vedligeholdelse, forbedringer og drift af vandprojektet på Githabai med ingeniør Catherine Wanjihia samt repræsentanter for vandkomiteen, Karati Secondary School, Githabai Dispensary og brugere.

 

  1. Indsamling af midler til nødhjælp til betrængte familier på Githabai, Koinange samt nuværende og tidligere sponsorerede unge.

 

  1.  Indsamling af midler til at bistå Githabai Primary School samt Githabai Dispensary med nødvendige forbedringer og udstyr.

 

  1. Indsamling af midler til et nyt hold skoleuniformer til betrængte elever på Githabai Primary School.

 

  1. Samarbejde og indsamling af midler til aktiviteter i gruppen Hope On the Move.

 

  1. Samarbejde og indsamling af midler til Moses Kids Welfare Program (Gadedrengehjem).

 

  1. Opdatering af foreningens hjemmeside: githabaisvenner.com ved medlem Georg Andersen.

 

Vi har i 2020 opnået følgende

Fundet sponsorer til 2 nye elever fra Githabai Primary School på Secondary Schools fra skoleåret 2020.

Fundet 1 ny sponsor til en videregående uddannelse for 1 ung pige, som tidligere har afsluttet Secondary School.

Færdiguddannelse og dimission af Samuel Kimani. Bachelor of sciense Economics.

Færdiguddannelse af Evalyne Kinanjui med diplom i special needs (speciallæreruddannelse).

Færdiguddannelse af Benard Ndirangu som bachelor i horticulture.

Tilslutning af yderligere 4 nye af i alt 11 brugere til vandprojektet på Githabai Primary School.

Donation af bærbar computer til Githabai Dispensary. Venligst doneret af Lions Club Fuglebjerg.

Opførelse af håndvaskeanlæg til brug for elever og lærere på Githabai Primary School. Anlægget er venligst doneret af Lions Club Præstø/Fladså og 2 medlemmer af foreningen.

Påbegyndt indsamling af midler til skoleuniformer til skoleåret 2021.

Afholdelse af Zoom møder med Hope on the Move Steering Committee.

Formidling af opkvalificerende onlinekurser til medlemmer af Hope on the Move Group gennem vores kontakt Maryanne Wamwere fra Friends of Kinangop Plateau.

Støtte af Moses Kids Welfare Program med bidrag fra velvillige medlemmer.

Donation af midler til fødevarenødhjælp (projekt madkurve) på Githabai og Koinange fra vore samarbejdspartnere i Østafrikas Venner.

Indsamling af ekstra midler til foreningens nødhjælpspulje til betrængte familier tilknyttet sponsorprogrammet. Midlerne anvendtes til fødevareuddeling, samt betaling af husleje, rejsepenge og data til strandede og nødlidende studerende.

Opdatering af foreningens hjemmeside ved medlem Georg Andersen.

 

Primære mål for 2021.

Indsamle midler til supplerende udstyr på Githabai Primary School.

Indsamle midler til nødvendigt udstyr til det kommende laboratorie på Githabai Dispensary.

Finde sponsorer til Secondary Schools for mindst 2 elever.

Afholde tjek af vandprojektet med efterfølgende rapport ved Ingeniør Catherine Wanjihia.

Indsamle midler til afholdelse af elevdag for tidligere og nuværende sponsorerede unge i samarbejde med Hope on the Move og Githabai Primary School Sponsorship Management Commitee ved formandens næste besøg.

Indsamle midler til starthjælp til dimmitender fra sponsorship programmet efter endt uddannelse. Det være sig til supplerende kurser, udstyr til små virksomheder, opholdsudgifter ved ulønnet praktik og trainee-forløb, transport mm.

Udbygge vort samarbejde med Hope on the Move.

Udbygge vort samarbejde med Moses Welfare Program (Drengehjem).

Indsamle ekstra midler til brug for nødhjælp til familier og unge tilknyttet vores sponsorship program.

Desværre måtte sidste års generalforsamling aflyses. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren eller formanden.

Vi takker alle medlemmer, sponsorer og bidragydere for deres opbakning i det forløbne år.

Vi håber, at I fortsat vil støtte den gode sag med jeres medlemskab og være med til at udbrede kendskabet til foreningen Githabais Venner og dens projekter til gavn og glæde for børn og unge på Githabai. 

På bestyrelsens vegne.

 

Med venlig hilsen

Karen Ulrik-Petersen.