Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

EmailUdskriv

Generalforsamling 2020 - Aflyst

Arrangement:
Generalforsamling 2020 - Aflyst
Dato:
Mandag, 30. marts 2020
Hvor:
Hos formanden - Sandved
Kategori:
Forenings arrangement

Beskrivelse

aflyst.jpg

Vi udskyder – generalforsamlingen – Mandag den 30. marts 2020 – til et senere tidspunkt.

Myndighederne har informeret omkring Corona virus og den alvorlige situation i Danmark.
Vis hensyn og pas på hinanden, så vi i fællesskab kan bremse spredningen af denne virus.
Vi har på baggrund af dette besluttet, at vi udskyder – Generalforsamlingen  til et senere tidspunkt.

Venlig hilsen
Karen Ulrik-Petersen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8 ) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Se bestyrelsens beretnig for 2019


Sted

Location:
Hos formanden
Gade:
Ahornvej 4A
Postnummer:
4262
By:
Sandved
Land:
Denmark