Foreningens formål er at støtte børn i Kenya, primært South Kinangop med skolen Githabai Primary School som centrum.

Githabai Primary School ligger nær Rift Valley ved Naivasha ca. 140 km. fra hovedstaden Nairobi.
Skolen ligger i et landbrugsområde af små jordlodder, 
hvor der primært dyrkes grøntsager til videresalg og til at brødføde familierne. Hovedafgrøden er majs.
Lodderne er små og udpinte, så kårene er trange.
Globale klimaforandringer bevirker, at regnmønsteret er blevet ustabilt med tiltagende tørkeperioder til følge.

En del folk er aids-ramte, dødeligheden er stor, og derfor må et stigende antal bedsteforældre tage sig af forældreløse børnebørn. Her er der ikke råd til uddannelse.

På grund af politisk uro ved valget i 2007 er et stort antal internt fordrevne familier søgt til Githabai.
Disse familier er jordløse og lever i dyb fattigdom af nødhjælp eller almisser og udgør en yderligere belastning af områdets ressourcer.
Så her er heller ikke råd til uddannelse.

Skolen har modtaget 50 internt fordrevne børn og ingen supplerende midler.
Der er nu en klassekvotient på ca. 80 elever.

Arbejdsløsheden er pt. 60 % i landet.

Mangel på vand har været et stort problem.
Skolen har i samarbejde med Githabais Venner og velvillige donorer fundet midler til genåbning af boringer
samt etablering af vandforsyning til skole og lokalbefolkning.
Dette er er et meget stort fremskridt.

Befolkningens andet store ønske til forbedring af sundhedstilstanden og en nedbringelse af dødeligheden er åbning af en nybygget sundhedsklinik på Githabai.
Klinikken må ikke modtage patienter før den er fuldt udstyret.
Der er langt til akut hjælp ved skader, sygdom og fødsler.