Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

Foreningen er støttet fra mange sider og vi takker alle sponsorerne for deres utrættelige støtte.

Herudover har række enkeltpersoner valgt at sponsorerer den videre uddannelse for en række elever på Githabai Primary School. Siden 2006 er der blevet fundet sponsorer til at sende et nyt hold unge til uddannelse på 4.årig Secondary Schools hvert år – i alt til 35 unge. Heraf er pt. 17 dimmiteret, men da familierne er fattige og uden mulighed for at bidrage til en evt. videregående uddannelse har de unge fortsat brug for økonomisk støtte. 8 sponsorer støtter derfor videre til en videregående uddannelse max 4 år inden for ca. samme beløbsramme. 2 unge har fået nye sponsorer.

Foruden de nævnte sponsorer har en lang række foreninger, menighedsråd, medlemmer og velvillige enkelt personer bidraget med penge, effekter til containerne samt hjælp på utallige måder. En del midler er blevet samlet ind som honorar ved foredrags arrangementer, hvor foreningen er blevet indbudt til at vise billeder og berette om dens baggrund og projekter.

Tak til jer alle.Foreningens formål er at støtte børn i Kenya, primært South Kinangop med skolen Githabai Primary School som centrum.

Githabai Primary School ligger nær Rift Valley ved Naivasha ca. 140 km. fra hovedstaden Nairobi.
Skolen ligger i et landbrugsområde af små jordlodder, 
hvor der primært dyrkes grøntsager til videresalg og til at brødføde familierne. Hovedafgrøden er majs.
Lodderne er små og udpinte, så kårene er trange.
Globale klimaforandringer bevirker, at regnmønsteret er blevet ustabilt med tiltagende tørkeperioder til følge.

En del folk er aids-ramte, dødeligheden er stor, og derfor må et stigende antal bedsteforældre tage sig af forældreløse børnebørn. Her er der ikke råd til uddannelse.

På grund af politisk uro ved valget i 2007 er et stort antal internt fordrevne familier søgt til Githabai.
Disse familier er jordløse og lever i dyb fattigdom af nødhjælp eller almisser og udgør en yderligere belastning af områdets ressourcer.
Så her er heller ikke råd til uddannelse.

Skolen har modtaget 50 internt fordrevne børn og ingen supplerende midler.
Der er nu en klassekvotient på ca. 80 elever.

Arbejdsløsheden er pt. 60 % i landet.

Mangel på vand har været et stort problem.
Skolen har i samarbejde med Githabais Venner og velvillige donorer fundet midler til genåbning af boringer
samt etablering af vandforsyning til skole og lokalbefolkning.
Dette er er et meget stort fremskridt.

Befolkningens andet store ønske til forbedring af sundhedstilstanden og en nedbringelse af dødeligheden er åbning af en nybygget sundhedsklinik på Githabai.
Klinikken må ikke modtage patienter før den er fuldt udstyret.
Der er langt til akut hjælp ved skader, sygdom og fødsler.