Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

Foreningen er støttet fra mange sider og vi takker alle sponsorerne for deres utrættelige støtte.

Herudover har række enkeltpersoner valgt at sponsorerer den videre uddannelse for en række elever på Githabai Primary School. Siden 2006 er der blevet fundet sponsorer til at sende et nyt hold unge til uddannelse på 4.årig Secondary Schools hvert år – i alt til 35 unge. Heraf er pt. 17 dimmiteret, men da familierne er fattige og uden mulighed for at bidrage til en evt. videregående uddannelse har de unge fortsat brug for økonomisk støtte. 8 sponsorer støtter derfor videre til en videregående uddannelse max 4 år inden for ca. samme beløbsramme. 2 unge har fået nye sponsorer.

Foruden de nævnte sponsorer har en lang række foreninger, menighedsråd, medlemmer og velvillige enkelt personer bidraget med penge, effekter til containerne samt hjælp på utallige måder. En del midler er blevet samlet ind som honorar ved foredrags arrangementer, hvor foreningen er blevet indbudt til at vise billeder og berette om dens baggrund og projekter.

Tak til jer alle.liomspraest        

Stor tak til Lions Club Præstø/ Fladså,

som venligst har doneret det fulde beløb til indkøb af nødvendigt udstyr til åbningen af et laboratorie på Githabai Dispensary.

22-DSC01258-001.JPG

Laborartoriet vil være en stor forbedring i forbindelse med behandlingen af patienterne samt forbedre forholdene for klinikken.

Vi glæder os til at følge projektet.