Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

2018 primary school visioner på mur (1)

Githabais venner er involveret i mange projekter, alle fokuseret på at forbedre forholdene for børn og unge i Gthabai, men også at forbedre vilkårene for befolkningen i området.Sundhedsklinikken

19.03.2019: Ved hjælp af fine donationer fra Lions Club i Præstø-Fladså og Lions Club i Fuglebjerg er det lykkes os at skaffe penge til en affaldsforbrænder til Sundhedsklinikken. Ingeniør Catherine Wanjihia og......... har forestået projektet, og er lige nu ved at skaffe byggematerialer, så byggeriet af affaldsforbrænderen kan starte i næste uge

Vandprojektet 

15.03.2019: Der er 4 lokale familier, der ønsker at blive tilsluttet Githabais vandforsyning. Rørene er nu indkøbt og arbejdet er så småt gået i gang. P.g.a af den katastrofale tørke, mangler der vand til både afgrøder og dyr.

 

Besøg på Githabai februar 2018

Medlem og sponsor Inge- Merete Riehn og jeg havde den glæde at besøge Githabai i februar 2018. Det var som altid en fornøjelse at mødes med vore partnere og opleve glæden og taknemmeligheden over Foreningen Githabais Venners støtte til forbedring af deres vanskelige levevilkår.

Vi skulle overbringe mange hilsener og takke for medlemmer, sponsorers og andres bidrag til projekterne på Githabai.

På Githabai Primary School deltog vi i uddelingen af 54 skoleuniformer til betrængte elever. Uniformerne er doneret af sponsor Marianne Gønge samt spejderne i Fuglebjerg og deres ledere, 6 klasse Søndermarksskolen i Slagelse, Inge Merete Riehn, Rigmor og Renè Fritzbøger samt lærerne på Githabai Primary School. Vi overbragte også donerede blyanter og kuglepenne til skolen.

2018 skoleuniformer alle

 

Der blev holdt møde med bestyrelsen og sygeplejersken på Githabai Dispensary (sundhedsklinik) og vi drøftede bl.a. vort fremtidige samarbejde.

Det regionale regionsrådsmedlem: Hon. MCA. Engineer Samuel Rimui Kaiyana bød os velkommen til Githabai og lovede at sørge for, at der kom strøm på klinikken omgående. Dette løfte blev holdt, hvilket er et stort fremskridt for klinikken og befolkningen.

2018 Dispensary nurstricia karen m.fl

MCA` en arrangerede et møde med vice guvernøren i Nyandarua County: Her excellency Cecilia W. Mbuthia, hvor vi sammen med 2 repræsentanter for Githabai kunne præsentere området, vort samarbejde og de udfordringer, der er på stedet. Det var et positivt møde, som vi håber kan føre til forbedringer indenfor undervisning og uddannelse, sundhed, beskæftigelse og infrastruktur(veje).

Under vort besøg afholdt vores gode ven og dygtige ingeniør Catherine Wanjihia det årlige check af vandprojektet på Githabai med efterfølgende rapport.

En del af vort besøg var afsat til at mødes med vore nuværende og tidligere sponsorerede unge fra Githabai Primary School.

Vi havde bl.a. en fin og udbytterig dag sammen med styregruppen for: Hope On the Move, som er dannet af tidligere sponsorerede unge fra Githabai Primary School. De unge brænder virkelig for at gøre en forskel og bidrage til en positiv udvikling af deres lokalområde, samt forbedre forholdene for betrængte børn og unge på Githabai. Der blev fordelt poster, udarbejdet mål og aktivitetsplan for det kommende år. Her er virkelig meget at glædes over og støtte op om.

2018 Hope on the move bestyrelsen

Vi mødtes også med Githabai Primary School Sponsorship Manegement Group og drøftede nuværende og tidligere sponsorerede unge samt vort fremtidige samarbejde. Vi er Madam Nancy Ngendo dybt taknemmelig for den store indsats, hun daglig yder for børn og unge på Githabai.

Endelig besøgte vi den danske organisation Periama ved Carsten Le Blonde Willersted i Nakuru. Det var meget inspirerende, og vi håber på et samarbejde hen ad vejen.

Alt i alt en oplevelsesrig og opløftende uge, der gav inspiration og ny energi til sammen med befolkningen at arbejde videre for at forbedre uddannelses, sundheds, beskæftigelses, oplysnings- og leveforholdene på Githabai.

Tak til alle medlemmer, venner, bekendte og gamle elever som betænkte foreningen med telefoner, kameraer, blyanter, sundhedsartikler, legetøj, penge mv. Alt blev modtaget med taknemmelighed og bliver brugt til gavn og glæde for børn og unge på Githabai.