Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE

Githabais venner er involveret i mange projekter, alle fokuseret på at forbedre forholdene for børn og unge i Gthabai, men også at forbedre vilkårene for befolkningen i området.

Drikkevandsprojektet

Vandprojektet opgraderet

liomspraest

Vandprojektet på Githabai Primary School.

IMG-20211031-WA0006424286.jpg IMG-20220511-WA0002.jpg

Reperationer og opgradering af vandanlægget ved Githabai Primary School med en10.000l. regnvandstank er nu afsluttet.
Tak til Lions Club Præstø /Fladså samt velvillige medlemmer for donerede midler.

Vandprojektet - ny tilslutning

Det er igen ved at være tørt.
Så der er nu udført en ny vandtilslutning. (vælg et billede for at se det i fuld størrelse)

IMG-20200320-WA0000.jpg   IMG-20200320-WA0005.jpg

IMG-20200320-WA0004.jpg  IMG-20200320-WA0003.jpg  IMG-20200320-WA0001.jpg  IMG-20200320-WA0002.jpg

3 husstande får tilslutning til vandforsyningen

Der er tørke i Kenya. Heldigvis kan vandprojektet på Githabai Primary School forsyne befolkningen med rent og billigt vand. 3 husstande har fået ført vand frem til deres hjem og 8 er på vej.i Kenya. 

møde med ny vandforbrugere              2019 så er der vand i ledning

Tørke giver kø ved vandkiosken

Under den slemme tørke i Kenya har befolkningen på Githabai heldigvis kunnet købe billigt, rent vand fra vandkiosken på Githabai Primary School.

trke 2019 mand henter vand i dunke  trke 2019 trngsel ved vandpost                    

 

 trke 2019 mor med barn                         trke mand med junge med vand

Drikkevandsprojektet

Drikkevandsprojektet

Foreningens primære opgave var at få genåbnet et vandboring på 183 m fra 1950. En undersøgelse fra 2006 viste at borerøret var i orden. I oktober 2007 blev foretaget nye undersøgelser for dels at rense borerøret, men også konstatere, om der var forhindringer for nedsænkning af en dykpumpe. Endvidere undersøgtes vandstanden gennem en testpumpning.

Det første store projekt blev afsluttet som planlagt medio 2008 og den endelige ingeniørrapport kan læses her. Der var stor glæde i lokalområdet og specielt i skolen, da det rene grundvand igen fossede lystigt i rørene.
8705187559 022493ba8e o 5543959626 afc8f443c1 o

I slutningen af 2010 oplevedes der nye problemer med boringen. Det skyldtes uheldige fejl på pumpe og installation. Dette problem blev løst i februar 2011, som det kan læses i ingenørrapporten her.

Foreningen sponsorerer et årligt check af anlæg og drift med rapport ved Catherine Wanjihia. Skolen kan om nødvendigt søge om tilskud til nødvendige reperationer eller forbedringer efter hendes anbefaling.

Catherine

Vi betinger os dog, at børnene kan drikke gratis vand fra anlægget i skoletiden, og at projektet fortsat leverer billigt, rent vand til befolkningen på Githabai.

Der er indgået aftale med Githabai Sundhedsklinik om vandforsyning til klinikken fra anlægget, når den åbner for patienter.

Finansiering og sponsorer

De samlede omkostninger for genetableringen af boringen i 2008 i Dkk anslås efter rådgiverens beregning til ca. kr. 135.000, som det kan ses i 2008 ingenørrapporten ovenfor.

Pumpe og installation leveres af et Grundfos datterselskab, Davis & Shirtliff, med adresse i Nairobi. Rådgiveren er Asal Consultants Ltd. Nairobi. Ejet af den danske ingeniør Erik Nissen Petersen, som er Kenyansk gift og derved bor forholdsvis tæt på området. Staten har fremført 3 faset el.-forsyning til Githabai.

Som det fremgår af ovennævnte, har der været er der behov for en del frivillige bidrag, som er fremskaffet primært via sponsorer, og her kan oplyses, at Lions i Fladså har stillet med en stor donation på Dkk 58.000, som er overdraget ved en begivenhed fulgt af TV2Øst.Vi er ovenud glade for denne flotte store donation. Fra Rotary er doneret et beløb på Dkk 5.000, mens vi selv via kontingenter og foredrag m.v. har indsamlet Dkk 22.000, så samlet er der p.t. ca. Dkk 90.000. Senere er indsamlet yderligere DKk. 25.000 og ved den efterfølgende udskiftning af pumpen blev denne doneret af Grundfos.

Reperationen i februar 2011 blev udført af firmaet Naivasha Water Drilling Company i samarbejde med ingeniør Catherine Wanjihia på foreningen Githabais Venners vegne, og borehuls commiteen fra Githabai Primary School ved inspektør James Kimani. De nødvendige 19.000 dertil blev sponsoreret af Lions Club Suså.

Githabais skole og befolkning samt bestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige tak til de mange, som økonomisk har muliggjort dette projekt samt til de, som har stået for udførelsen.

Flere artikler ...

  1. Drikkevand

Vandboring

2019_s_er_der_vand_i_ledning.png 5543943808_acc1ec3a7c_o.jpg 5543959626_afc8f443c1_o.jpg 8705187559_022493ba8e_o.jpg automatikken-der-styrer-boringen_3936875108_o.jpg den-frdige-vandkiosk_3936875212_o.jpg der-hentes-vand-fra-den-nye-vandkiosk_3936095419_o.jpg det-er-stadig-tungt-arbejde-at-hente-vand_3936875326_o.jpg dykpumpen-kontrolleres_3936095255_o.jpg mde_med_ny_vandforbrugere_2.png renden-til-vandrrerne-graves_3936095161_o.jpg rr-til-vandkiosk_3936831078_o.jpg rrerne-lgges-i-jorden_3936095215_o.jpg trke_2019_mand_henter_vand_i_dunke.png trke_2019_mor_med_barn.png trke_2019_trngsel_ved_vandpost.png trke_mand_med_junge_med_vand.png vandkiosk-under-opfrelse_3936095345_o.jpg vandrrene-samles_3936874932_o.jpg

Indvielse

billeder-modtages-som-gave_3935791594_o.jpg der-smages-p-vandet-ved-indvielsen-af-boringen_3935793886_o.jpg der-takkes-for-den-renoverede-vandboring_3935791496_o.jpg det-nyplantede-tr-vandes_3935013145_o.jpg elever-ved-indvielse-af-vandboring_3935793692_o.jpg festkagen-skres-for_3935792044_o.jpg festlighed-ved-indvielsen-af-vandboringen_3935012061_o.jpg festlighed-ved-indvielsen-af-vandboringen_3935792856_o.jpg festlighed-ved-indvielsen_3935792666_o.jpg festmaden-ved-indvielsen_3935013871_o.jpg gaveudveksling_3935791382_o.jpg githabais-venner-med-gaver_3935794944_o.jpg githabais-venner-ved-indvielsen-af-vandboringen_3935012407_o.jpg gruppebillede-ved-indvielsen-af-vandboringen-p-githabai-primary-school_3935792436_o.jpg indvielse-af-vandboring_3935011849_o.jpg indvielseskagen-skal-skres_3935791720_o.jpg indvielseskagen_3935011013_o.jpg karen-ved-nyplantet-tr-indvielse-af-vandboring_3935013231_o.jpg lokalt-hndvrk-ved-indvielsen_3935792560_o.jpg mad-og-fest-ifm-indvielsen_3935011311_o.jpg mad-og-fest-ifm-indvielsen_3935011449_o.jpg mindeplade-ved-indvielsen-af-boringen_3935793794_o.jpg trplantning-ved-indvielse-af-vandboring_3935794216_o.jpg