Githabais venner

Gør en forskel for børn og unge i Githabai - Kenya

KE


Ulrik Petersen startede skolen i 1960 i sine afdøde forældres hus på Hilside Farm efter at have boet med sin familie og arbejdet i området en del år. Det er på Githabai Primary School markeret med det opsatte efterskrift, som kan ses af billedet.

gammeltbillede

Til ejendommen var en vandboring fra 1950, som forsynede de ældre mennesker med vand, og nu leverede vand til de ansatte på skolen. Renoveringen af drikkevandsboringen blev et af de første projekter for foreningen Githabais venner.
Den kenyanske regering opkøbte og udstykkede farme drevet af europærere op til selvstændigheden i 1963. Det blev også tilfældet for Hillside Farm som nu hedder Githabai. Farmen blev omdannet til et kollektivbrug bestående af små familie-jordlodder drevet af fortrinsvis tidligere ansatte. Med årene gik vandpumpe og de tekniske installationer til. Befolkningen valgte at forsegle borehullet og afvente muligheder for en genåbning.
Ulrik Petersens børn Nils Ulrik-Petersen (næstformand) og Karen Ulrik Petersen (formand) er født og opvokset på Githabai og vil nu prøve at hjælpe befolkningen (mange familier er efterkommere af tidligere ansatte på farmen), idet behovet for hjælp til området er utroligt stort. Derfor blev foreningen Githabais venner startet den 20. oktober 2005, og der arbejdes intenst med at skaffe de fornøde midler.