Friends of Githabai

Make a difference for children and young people in Githabai - Kenya

DK

2018 Dispensary nurstricia karen m.fl 001The health project

Hvordan kan vi hjælpe?

I samarbejde med bestyrelsen på Githabai Dispensary støtter vi også Githabai ved at finde midler til indkøb af udstyr samt til forbedringer af Githabai Dispensary (sundhedsklinikken). Det nyeste projekt er forbedring af vilkårene for de fødende kvinder på Githabai. Der påtænkes at opføre en tilbygning til indretning af en barselsafdeling.