Friends of Githabai

Make a difference for children and young people in Githabai - Kenya

DKThe Water Project

3 households connecting to the water supply

There is drought in Kenya. Fortunately, the water project at Githabai Primary School can provide the people with clean and cheap water.
3 households have been brought water to their home and 8 are on their way in Kenya.

møde med ny vandforbrugere               2019 så er der vand i ledning

Drought formes queue at the kiosk

During the bad drought in Kenya, the people of Githabai have fortunately been able to buy cheap, clean water from the kiosk at Githabai Primary School.

trke 2019 mand henter vand i dunke   trke 2019 trngsel ved vandpost                    

 

  trke 2019 mor med barn                        

Drikkevandsprojektet

Drikkevandsprojektet

Foreningens primære opgave var at få genåbnet et vandboring på 183 m fra 1950. En undersøgelse fra 2006 viste at borerøret var i orden. I oktober 2007 blev foretaget nye undersøgelser for dels at rense borerøret, men også konstatere, om der var forhindringer for nedsænkning af en dykpumpe. Endvidere undersøgtes vandstanden gennem en testpumpning.

Det første store projekt blev afsluttet som planlagt medio 2008 og den endelige ingeniørrapport kan læses her. Der var stor glæde i lokalområdet og specielt i skolen, da det rene grundvand igen fossede lystigt i rørene.
8705187559 022493ba8e o 5543959626 afc8f443c1 o

I slutningen af 2010 oplevedes der nye problemer med boringen. Det skyldtes uheldige fejl på pumpe og installation. Dette problem blev løst i februar 2011, som det kan læses i ingenørrapporten her.

Foreningen sponsorerer et årligt check af anlæg og drift med rapport ved Catherine Wanjihia. Skolen kan om nødvendigt søge om tilskud til nødvendige reperationer eller forbedringer efter hendes anbefaling.

Catherine

Vi betinger os dog, at børnene kan drikke gratis vand fra anlægget i skoletiden, og at projektet fortsat leverer billigt, rent vand til befolkningen på Githabai.

Der er indgået aftale med Githabai Sundhedsklinik om vandforsyning til klinikken fra anlægget, når den åbner for patienter.

Finansiering og sponsorer

De samlede omkostninger for genetableringen af boringen i 2008 i Dkk anslås efter rådgiverens beregning til ca. kr. 135.000, som det kan ses i 2008 ingenørrapporten ovenfor.

Pumpe og installation leveres af et Grundfos datterselskab, Davis & Shirtliff, med adresse i Nairobi. Rådgiveren er Asal Consultants Ltd. Nairobi. Ejet af den danske ingeniør Erik Nissen Petersen, som er Kenyansk gift og derved bor forholdsvis tæt på området. Staten har fremført 3 faset el.-forsyning til Githabai.

Som det fremgår af ovennævnte, har der været er der behov for en del frivillige bidrag, som er fremskaffet primært via sponsorer, og her kan oplyses, at Lions i Fladså har stillet med en stor donation på Dkk 58.000, som er overdraget ved en begivenhed fulgt af TV2Øst.Vi er ovenud glade for denne flotte store donation. Fra Rotary er doneret et beløb på Dkk 5.000, mens vi selv via kontingenter og foredrag m.v. har indsamlet Dkk 22.000, så samlet er der p.t. ca. Dkk 90.000. Senere er indsamlet yderligere DKk. 25.000 og ved den efterfølgende udskiftning af pumpen blev denne doneret af Grundfos.

Reperationen i februar 2011 blev udført af firmaet Naivasha Water Drilling Company i samarbejde med ingeniør Catherine Wanjihia på foreningen Githabais Venners vegne, og borehuls commiteen fra Githabai Primary School ved inspektør James Kimani. De nødvendige 19.000 dertil blev sponsoreret af Lions Club Suså.

Githabais skole og befolkning samt bestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige tak til de mange, som økonomisk har muliggjort dette projekt samt til de, som har stået for udførelsen.

Drikkevand

Foreningens primære opgave var at få genåbnet en vandboring på 183 m fra 1950.
Dette projekt blev afsluttet medio 2008.
En ekstra renovering var dog påkrævet i 2011.
Dertil kommer den løbende vedligeholdelse og videreudvikling af projektet i samarbejde med ingeniør Catherine Wanjihia og borehulskomiteen ved Githabai Primary School.
Der hentes vand fra den nye vandkiosk ved den genåbnede vandboring ved Githabai Primary School